Thursday, August 27, 2020

Summary of Night Essay Example | Topics and Well Written Essays - 750 words

Synopsis of Night - Essay Example During the time before Wiesel’s episode in the holocaust, he and his dad experience a far away affiliation that is shy of correspondence and staggering measure of help. At last, the bond among Wiesel and his dad gets more grounded as they rely upon each other for solace and backing (Wiesel, 2006). This paper will be a synopsis of Night. Wiesel’s record of the affiliation he imparts to Chlomo, his dad, before the holocaust, features that the relationship is remote and is shy of the bond a child and father every now and again own. Toward the beginning of the book, Wiesel portrays his dad as a man who couldn't care less about his family, and rather, thinks about his work. It is evident Wiesel feels that his dad is investing an excessive amount of energy to charm others and less time with his family or him. At the point when Wiesel needs to seek after his confidence with extraordinary looking, his dad keeps in touch with him off as being very youthful. Obviously both Wiesel and his dad are not as personal as they ought to be in the period preceding the Holocaust (Wiesel, 2006). On occasion, this might be a direct result of underestimating bonds. Wiesel’s father feels that his activities are in the best result of the family. He does this via thinking about his status in the general public and taking a stab at the store. Perhaps he feels that his family will keep going forever. Additionally, Wiesel to a great extent thinks about learning his confidence and uses a ton of his time with Moshe the Beadle, his coach, and at the gathering place. Wiesel looks for the mentorship of an alternate manual for help him in his learning, rather than his dad. This ought to be a period Wiesel and his dad build up a solid bond. Conversely, the bond doesn't create. Wiesel feels his dad is a difficulty to him, and he is blameworthy about this assumption (Wiesel, 2006). Wiesel begins to see his dad as a notable individual that he wouldn't like to lose when his family is caught and placed into steers vans. At the point when they reach at Birkenau and leave the vehicles, youngsters and ladies are coordinated to go to one side, and men are advised to go to the correct side. Wiesel is at a middle of the road age. He can decide to go with the youngsters and his mom, however as another option, he decides to stay with his dad who may stay alone. This critical decision holds the Wiesel and his dad together for the remainder of the book. The association that Wiesel holds with his dad during their difficulties and agonies at Buna and Birkenau is one of numerous child and father relations featured in the book (Wiesel, 2006). The assessments among Wiesel and his dad is one of a kind amidst different connections showed I the story. It is amazing to perceive how Wiesel keeps up such bold suppositions of versatility and love towards his dad in the Holocaust While others execute, abuse, or forsake their own. Wiesel calls attention to, on three distinct occurre nces, accounts of youngsters awfully mishandling their dads. The primary example happens at Buna. This is the place one of the youthful Pipel’s is seen mishandling his dad since his dad has not made his bed in an appropriate manner. The subsequent occasion happens on the destruction stroll from Buna to Gleiwitz. Here, a child runs in front of his dad, forsaking him for dead. At long last, on a train to Buchenwald, a battle develops between the hostages. There is an elderly person who rises up out of the battle with a bit of bread. His child snatches him beating him

Saturday, August 22, 2020

Univerzitet u Beogradu , Filoloski fakultet Essay Example For Students

Univerzitet u Beogradu , Filoloski fakultet Essay UniverzitetuBeogradu,Filoloskifakultet Spanskijezik,knjizevnostikultura Spanskijezik1 Rezimeteksta DrAnaKuzmanovicBeograd,decembar2016. UvodUdzbenik Svet hispanistike napisan je 2011. godine kako bi se u velikoj meri studentima hispanistike olaksalo upoznavanje sa kulturom I civilizacijom spanskog govornog podrucja. Autori udzbenika kazu da ova knjiga ima ambiciju da predstavlja neku vrstu vodica kroz svet hispanistike. Mi cemo se u ovom rezimeu fokusirati na spanski jezik, podrucje na kom se koristi I njegove dijalekte I varijante. JezikIz cinjenica navedenih u tekstu, mozemo videti da spanski jezik ili katiljanski (el castellano) spada u velike jezike savremenog sveta I da se govori sirom planete. Zvanican je jezik u Spaniji, zemljama Hispanske Amerike I Ekvatorijalne Gvineje. Spada u grupu romanskih jezika I potice od narodnog govornog latinskog (latin obscene) koji se govorio na Iberijskom poluostrvu za vreme rimske okupacije. Jedan od jezika koji je najvise uticao na razvoj spanskog jezika je arapski, koji je obogatio spanski recnik u raznim oblastima. Upravo tom periodu, izmedju desetog I trinaestog veka,se kastiljanski konsolidovao kao jezik. Kastiljanski jezik se nametnuo kao jezik Spanije zbog jacanja Kastilje I prevlasti nad ostalim kraljevinama. Danas su jezici tih kraljevina ostali u tragovima u vidu sledecih dijalekata:leonski (leones)asturijski (asturiano)aragonski (aragones)andaluzijski (andaluz)Iako je zvanicni jezik u mnogim zemljama, u govornom jeziku se primecuju velike razlike, pogotovo u zem ljama Hispanske Amerike. Zato dolazi do pojava varijanata. Postoje razlicite varijante od kojih su meksicke, argentinske, kubanske I filipinske, kao I ladino, jezik Jevreja Sefarda. U ovim varijantama dolazi do mesanja drugih jezika I kultura okolnih zemalja I naroda sa spanskim jezikom. We will compose a custom article on Univerzitet u Beogradu , Filoloski fakultet explicitly for you for just $16.38 $13.9/page Request now Autor ovog poglavlja nam u ovom tekstu daje do znanja da jezik mora da ispunjava sledecih pet kriterijuma da bi se smatrao svetskim jezikom:KohezijaJezik mora da bude razumljiv I da stvara poruku na koherentnom jezickom kodeksu. ZajednistvoTreba da postoji velika zajednica kojoj je taj jezik maternji. KulturaMora biti povezan sa kulturom I knjizevnoscu koja prevazilazi granice govornog podrucja. KolonizacijaSmatra se da svetski jezici pripadaju narodima koju putuju I osvajaju nove prostore. TrgovinaTrgovina omogucava komunikaciju sa drugim narodima. Spanski jezik ispunjava svih pet uslova I njegov uticaj raste sa razvojem kulture I brojnim emigracijama. Dolazimo do jos jedne podele jezika:Medjunarodni jezik koji se govori u nekoliko zemaljaLingva franka jezik koji je sredstvo komunikacije ljudi koji imaju razliciti maternji jezikUniverzalni jezik - poseduje odlike oba navedena jezika, ali I usvojen je od strane razlicitih naroda na razlicitim prostorima JezickasituacijauSpanijiispanskijezikdanasZvanicni jezik Spanije je kastiljanski ili spanski, medjutim u ustavu Spanije, jezici autonomnih zajednica su takodje prihvaceni. To su: Baskijski (el euskera) Govori se u podrucju Baskije I jedini je jezik koji ne pripada grupi romanskih jezika. Njegovo poreklo je nepoznato. Postoje spekulacije o njegovom poreklu, ali nijedna nije potvrdjena. Galisijski (el gallego)Nastao je od narodnog govornog latinskog jezika I vodi poreklo od galisijko-portugalskog. Zajedno sa spanskim je postao zvanicni jezik Galisije 1981. godine. Katalonski (el catalan)Pripada grupi romanskih jezika. Varijanta katalonskog je valensijski jezik koji se koristi u vecem delu Valensije. Spanski ustav podjednako ceni sve varijante spanskog jezika I one se vode kao kulturna bastina. Varijante jezika se stite pomocu statuta koje raspisuju autonomne pokrajine. Katalonski, galisijski I baskijski su od 2005. godine u upotrebi pri skupovima Evropske unije, sto govori o njihovoj vaznosti I priznatosti. Iako postoji dosta varijanti spanskog, sve su na neki nacin srodne normiranom jeziku, te se govornici razlicitih varijanti I dalje lako razumeju. Autor se u daljem tekstu pita odakle potice prevlast kastiljanskog nad ostalim varijetetima. Bitan faktor jeste istorija I period rekonkiste, kada se Kastija na celu sa kraljicom Izabelom istakla kao pokretac borbe protiv Muslimana I mecena Kristoferu Kolumbu, zahvaljujuci cijim otkricima je Kastilja zagospodarila novim prostranstvima I ucvrstila politicku I jezicku dominaciju u Spaniji. Danas spanski jezik govori kao maternji ili koristi u sluzbene svrhe preko 440 miliona ljudi. Spanski se govori na teritoriji Spanije, Ekvatorijalne Gvineje, u jednom delu Sahare, Severnoj, Srednjoj, Juznoj Americi (sem Brazila I Gvajane) I delovima SAD-a. Spanski jezik je cetvrti na svetu po broju govornika. (Soldatic, Donic, 2011: 47,48)Prva gramatika spanskog jezika napisana je 1492. godine od strane Antonija de Nebrihe. Dalje normiranje I negu jedinstva gramatike, fonetike I recnika nastavila je Spanska kraljevska akademija (Real Academia Espanola) osnovana 1713. godine. .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc , .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc .postImageUrl , .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc .focused content region { min-stature: 80px; position: relative; } .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc , .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc:hover , .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc:visited , .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc:active { border:0!important; } .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc .clearfix:after { content: ; show: table; clear: both; } .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc { show: square; change: foundation shading 250ms; webkit-progress: foundation shading 250ms; width: 100%; mistiness: 1; change: obscurity 250ms; webkit-progress: murkiness 250ms; foundation shading: #95A5A6; } .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc:active , .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc:hover { haziness: 1; progress: darkness 250ms; webkit-change: obscurity 250ms; foundation shading: #2C3E50; } .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc .focused content territory { width: 100%; position: rela tive; } .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc .ctaText { outskirt base: 0 strong #fff; shading: #2980B9; text dimension: 16px; textual style weight: striking; edge: 0; cushioning: 0; content enrichment: underline; } .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc .postTitle { shading: #FFFFFF; text dimension: 16px; text style weight: 600; edge: 0; cushioning: 0; width: 100%; } .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc .ctaButton { foundation shading: #7F8C8D!important; shading: #2980B9; fringe: none; outskirt range: 3px; box-shadow: none; text dimension: 14px; text style weight: intense; line-tallness: 26px; moz-fringe sweep: 3px; content adjust: focus; content embellishment: none; content shadow: none; width: 80px; min-stature: 80px; foundation: url(https://artscolumbia.org/wp-content/modules/intelly-related-posts/resources/pictures/straightforward arrow.png)no-rehash; position: outright; right: 0; top: 0; } .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc:hover .ctaButton { foundation shading: #34495E!important; } .u e75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc .focused content { show: table; tallness: 80px; cushioning left: 18px; top: 0; } .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc-content { show: table-cell; edge: 0; cushioning: 0; cushioning right: 108px; position: relative; vertical-adjust: center; width: 100%; } .ue75f55edc22cfd4187d2ebc2ff6c96dc:after { content: ; show: square; clear: both; } READ: Locke and Hobbes EssayNova gramatika spanskog jezika uvazava I americke varijante. SpanskijezikuAmericiPostoji dosta uocljivih razlika u fonetici, leksici, morfologiji I sintaksi u hispanoamerickim varijantama spanskog jezika. Tako da se na osnovu tih razlika u govoru lako moze reci ko potice iz Kolumbije, ko iz Argentine, Kube ili Meksika. Ova tri cinioca su znacajno uticala na stvaranje americkog spanskog:1. Jezicko nasledje koje je Amerika zadobila od Spanije;2. Doprinos domorodackih jezika stvaranju hispanoamerickih dijalekata;3. Uticaj africkih jezika na americki spanski. Ove tri stavke detaljno su proucene od strane Dzona M. Lipskog (John M. Lipski) u knjizi El espanol de America. Veliki uticaj na spanski imala je muslimanska kultura I sam jezik (arapski). U spanskom jeziku ima oko cetiri hiljade reci arapskog porekla. Od XVII I XVIII veka otkrivaju se slicnosti izmedju spanskog koji se govori u Americi I spanskog u Andaluziji, medjutim tek od XX veka krece da se proucava andaluzizam americkog spanskog. Tome su doprinele studije Maksa Leopolda Vagnera (Max Leopold Wagner) El espanol de America y el latin obscene (Spanski u Americi I narodni latinski) iz 1920. godine, kao I esej Pedra Enrikes Urenje (Pedro Henriquez Urena) Observaciones sobre el espanol de America (Zapazanja o americkom spanskom) iz 1921. godine. Pominju se pojave kao sto su seseo I yeismo. Takodje, smatra se da su na americki spanski dosta uticali africki jezici koji su usli u Ameriku preko crnih robova. Tragove afrohispanskog u spanskom imamo na Kubi, u Puerto Riku, Dominikanskoj republici, Panami, Kolumbiji I Venecueli. Svakako da prilikom kolonizacije, mesanja razlicitih kultura I osvajanja dolazi do hibridnih rezultata, tj. stvaranja novih jezika, medjutim, tragovi prvog I osnovnog jezika se ne mogu izbrisati. Ovo je jedna od znacajnih odlika americkog spanskog zato sto taj jezik ima svoju posebnost I unutrasnje razlike u odnosu na jezik Spanije, a na to su veliki uticaj imali indijanski jezici. (Soldatic, Donic,2011: 53) ZakljucakAutori u knjizi jasno I sistematicno iznose podatke o rasprostranjenju, istoriji razvitka I varijantama savremenog spanskog jezika. Tekst ne mozemo kriticki ispitati, jer se radi o cinjenicama koje su lisene subjektivnog misljenja autora. Ovaj udzbenik namenjen je studentima koji se tek upoznaju sa svetom hispanistike I odlican je vodic kroz celokupnu istoriju Spanije. Napisan je koherentno I sadrzi ekvivalentne nazive svih bitnih pojmova I na spanskom jeziku. Spanski jezik, kao cetvrt

Friday, August 21, 2020

Help With My Paper in a Flash Tutorial Course - Learn Online How to Help With My Paper

Help With My Paper in a Flash Tutorial Course - Learn Online How to Help With My PaperFinding help with my paper would normally mean searching for a tutor or making a phone call to a company. But, in today's modern world, there are now online sources available that can help with my paper, even if you do not know how to type!Internet searches for help with my paper can lead you to a variety of options. You can make a phone call, but the truth is that this is something that has become more common than ever. Before you spend your money and get a tutor, try these tips on how to help with my paper using the internet.For starters, you will want to decide when you will be able to fit in your study time. How much free time you have to spend on your papers. Sometimes you may need a tutor during the weekend, but this will depend on your teacher and the teacher of your friend.A good online source will not cost a fortune. Instead, this means you do not have to pay a ton of money upfront. Keep in mind, though, that you need to find a site that offers quality materials, like the help with my paper in a Flash tutorial course from an author named Sebastian Klimovitz.After you find a place that you are comfortable with, there are many other things to consider when you are putting together your materials. If you want help with my paper in a Flash tutorial course, you should include the following topics: Writing Structure, Grammar, Sentence Formatting, Assignments, Multiple Choice, Test Preparation, Lists, Listing Things, and Resources. There are a lot of tools available for teachers to use for every subject in their courses.This site offers many essay topics, from science to business. The topics are high-quality and should give you an idea as to what works best for your paper. And, of course, you have the option of adding in notes and other information as you go along.One thing to remember about online resources is that they work best when they offer a mix of instant feedback. Y ou will be able to post comments on a project after you have started it. There are also sites that offer live chats where students can post questions to instructors.In the end, the best online resource for help with my paper will be one that allows you to do your own pace. Do not feel pressured into doing something that you do not want to do, because this will make you want to quit and go back to the drawing board. Find the right online guide for you can find out how to help with my paper using the internet.

Monday, May 25, 2020

Organic And Free Range Of Grass Fed Essay - 2144 Words

Organic. Cage Free. Free Range. Grass Fed. Non-GMO. These descriptors are used in grocery stores across the United States of America and are a major component of guiding consumers through their purchasing decisions. However, since these labels usually appear without any description, how do consumers know what do these labels really mean? Furthermore, how do food producers and their governing organizations decide when a label can be applied? The meat, egg, and produce industry are all affected by this nomenclature system. Therefore, the everyday consumer comes in contact with these labels every time they make a food purchase and often rely on them to help them make the healthier and more ethical food choice. But are these labels really denoting ethical sourcing, improved health benefits, and how strictly is the labeling regulated? The rise of organic farming in the United States came about following the general push to return to a more natural way of life in the late 1960s and 1970s. This was really a return to the traditional farming methods that were used exclusively until the rise of industrial farming in the 1920s. A major force behind this movement was science writer, Rachel Carson who published Silent Spring in 1962 (History). In this work, she focused on the loss of songbirds due to the widespread use of DDT and the otherwise â€Å"indiscriminate use of chemical pesticides, fertilizers, and weed killers† (History). The label â€Å"organics† sprung from consumer pressureShow MoreRelatedAn Objective Study Of Food And Nutrition Essay871 Words   |  4 Pagesnutritional science has made great leaps. One controversial and relevant topic within nutritional science, as well as food science in 2016 is the difference between organic and conventional food. While it has been documented that organic foods may have greater micronutrient content, the macronutrient and caloric value is generally the same between organic and conational food products. (1) T hat is to say that an organically grown apple without the use of antibiotics and pesticides, herbicides, etc. will be moreRead MoreCorn Fed vs. Grass Fed Beef Essay1028 Words   |  5 Pagesprimary differences between grass fed and corn fed beef. I had thought to myself hmmm I was thinking all cows had just ate grass. I always thought cow’s were slow food because they ate grass but I wondered how so much beef was being produced so fast, but then I thought about all the chicken steroid stories. Cows are ruminants designed by nature to stay healthy and be totally sustained taking nourishment on grass and only grass. Cows, have stomachs that are designed to digest grass. But of demand and becauseRead MoreBeef Industry : A Radical Transformation1024 Words   |  5 Pages When it comes to free range beef and mass produced beef, it is evident what side of the fence people stand on with their preference of beef. It is only within the last few decades or so that the beef industry has undergone a radical transformation. Beef means big business for agriculture and with meat being so readily available, it only means higher revenue for beef processing companies. On the other side of the spectrum, you have cattlemen and consumers wanting their beef farm raised withoutRead MoreThe Basic Concept Of Organic Farming1368 Words   |  6 PagesPART A: The basic concept for organic farming is simple: allow nature to follow its natural path and achieve a natural state to develop sustainable and harmonious enterprises with the environment and community. Organic production is a holistic method of production that involves more than choosing not to use synthetic pesticides, fertilisers, genetically modified organisms (GM) on crops, and growth hormones in livestock. Organic farming is a viable alternative production method to optimise the agro-ecosystemRead MoreConfinement Vs. Non Confinement Feeding Of Animals1870 Words   |  8 Pageslivestock or animals in an open grazing, free roam environment which has been widely used in the past. Today I would like for you to understand the differences between the two in order to better recognize the progression of the industry. Introduction 1. (Attention Getter): Picture yourself driving down the road, on one side there is a large group of animals in a fenced in area or a corral, on the other side of the road is another large group of animals roaming free in a large pasture area. a. TheRead MoreEric Schlossers Fast Food Nation: Fast Foods Impact on Society1592 Words   |  7 PagesEmployees worked at a furious pace to meet the days quota. What bothered me most was the fact that this meat is not only prepared for fast food companies but also contracted out to serve our childrens schools. The quality of the meat that is fed to children in school and at the fast food restaurants is, in some cases, horrendous. The animals used to make about one quarter of the nations ground beef - worn out dairy cattle Ââ€" are the animals most likely to be diseased and riddled with antibioticRead MoreHow Organic Food Is Better Than Buying And Eating The Non Organic Foods2225 Words   |  9 Pagesfood that we consume in daily routine. One such issue claims that eating organic food is much better than buying and eating the non – organic food (D. Mosbergen July 2014). Certain studies point to the fact that the organic food that is available in almost every market is the best healthy option available whereas others say that it is no good but a tactical business strategy for increasing the sales of products labelled as â€Å"Organic†. While surfing through the internet and also while reading newspapersRead MoreGenetically Modified Foods : The Negative Side Effects Of Gmo Products1739 Words   |  7 Pagescompanies and nonprofits will follow the lead of the Rockefeller Foundation and offer their products at reduced cost to impoverished nations (GMO Facts). One of the criticisms against GM foods has been what some consider a power shift away from local, organic farmers to biotechnology companies. Some individuals believe that these companies have gained far too much control over the production of crops and foods. Instead, it is believed that more power and control should be in the hands of farmers and consumersRead MoreOrganic Farming vs Factory Farming Essays1108 Words   |  5 Pagesillness and death in our communities. The environment is also damaged and contaminated. This devastating trend, due to irresponsible farming practices as a result of the industrialization of the food industry, has become all too comm on. Returning to organic farming, which our grandparents referred to as farming, and reclaiming our food is not only our choice, it is our right. Conventional farming practices are responsible for many negative health and environmental issues. One of the main issues isRead MoreDisruptive Innovations in the Meat Industry1004 Words   |  4 Pagesactivists to treat animals more humanely, as has been seen by the rise in cage free eggs and organic meat. However, there is also a global demand for more affordable meat to feed the burgeoning population. This demand for more and better beef, pork, chicken and other meats has meant that more and more animals are fed grain in tighter and tighter quarters. Already, the United Nations FAO estimates that 30 percent of the ice-free land in the world is directly or indirectly involved in livestock production

Wednesday, May 6, 2020

Marketing Strategy Of Black Ivory Coffee Essay - 1195 Words

Black Ivory Coffee is a luxury product that has global appeal in the high end markets. It is a rare product that commands a high price tag. The quantity that is produced yearly, coupled with its unique production process, makes it an ideal offering at select luxury hotels. Much of the sales are direct to consumer through its website. Its price and status as the world’s most expensive coffee targets coffee connoisseur with disposable income. It is an aspirational product. Black Ivory coffee appeals to someone that is looking for a new and unique experience. They are not concerned with the price but value the quality and taste over everything else. The production process is as important to the product as the coffee beans themselves. The elephants are street rescued Thai elephants at the Golden Triangle Asian Elephant Foundation in Chiang Saen Thailand. The product’s story and marketing strategy is further enhanced by the company’s commitment to the elephants and th e local workers. 8% of Black Ivory Coffee sales will help fund a specialist elephant veterinarian to provide free care to elephants in Thailand including the purchasing of medicine to treat sick elephants. Decaffeinated Black Ivory Coffee One way Black Ivory Coffee could expand their business would be to create a decaffeinated version of their beans. In doing so they would have to add costs as well as multiple components to their supply chain. The first step would be for Black Ivory Coffee to decide which processShow MoreRelatedStarbucks Australi Lessons From A Global Company2108 Words   |  9 PagesStarbucks Australia: Lessons from a Global Company PURPOSE: As part of the requirements for Marketing Fundamentals, I was assigned to do research on an Australian company and their current marketing strategies; and then recommend improvements to the marketing plan. This paper is submitted in fulfillment of course requirements. ABSTRACT This paper is about Starbucks and its entry to the Australian Market. It is a discussion on how a successful global company and brand such as Starbucks canRead MoreSWOT analysis of LOT AIRLINES Essay1647 Words   |  7 PagesWorld Connect Airlines Distribution Strategy November 2nd to 4th 2011 Hotel Fairmont – Raffles Singapore Program May 25th 2011 Supported by: www.apg-ga.com Held in: The Network for Airline Services Dear Airline Commercial Executives, We invite you to attend the 2011 APG WORLD CONNECT conference, as our guests, to be held this year in Singapore, November 2nd to 4th at the famous Fairmont/Raffles Hotel. This year’s gathering will be geared to you, our clientele, andRead MoreDr. Pepper Case Analysis Essay2856 Words   |  12 Pagesbe used to replace energy drinks. The first and healthiest alternative is water. One hundred percent natural juice is another healthy alternative. The herbal green or black tea is third recommended alternative to energy drinks. Last is coffee, which is a very popular energy booster and B-12 vitamins. The caffeine in coffee has been used for several years to keep people focused and alert. The B-12 vitamins are known for stopping fatigue. Choose 3 most viable and identify the advantages andRead MoreDesigning a Customer Driven Statergy23698 Words   |  95 PagesDesigning a Customer-Driven Marketing Strategy and Integrated Marketing Mix 7 Customer-Driven Marketing Strategy Creating Value for Target Customers Previewing the Concepts So far, you’ve learned what marketing is and about the importance of understanding consumers and the marketplace environment. With that as background, you’re now ready to delve deeper into marketing strategy and tactics. This chapter looks further into key customer-driven marketing strategy decisions—how to divide upRead MoreMarket Customization: Segmentation, Targeting, and Positioning3671 Words   |  15 PagesMarket Customization: Segmentation,Targeting, and Positioning Excerpted from Marketer’s Toolkit: The 10 Strategies You Need to Succeed Harvard Business School Press Boston, Massachusetts ISBN-10: 1-4221-0258-0 ISBN-13: 978-1-4221-0258-9 2580BC Copyright 2006 Harvard Business School Publishing Corporation All rights reserved Printed in the United States of America This chapter was originally published as chapter 4 of Marketer’s Toolkit, copyright 2006 Harvard Business School PublishingRead MoreThe Role of Advertising in Marketing Communications9872 Words   |  40 PagesTHE ROLE OF ADVERTISING IN MARKETING COMMUNICATIONS Marketing communications: Marketing communications are the means by which firms attempt to inform, persuade, and remind consumers – directly or indirectly – about the products and brands that they sell. In a sense, marketing communications represent the â€Å"voice† of the brand and are a means by which it can establish a dialogue and build relationships with consumers. Marketing communications perform several functions for consumers. Consumers canRead MoreCompensation5189 Words   |  21 Pagesday’s compensation strategies are charged with supporting the company’s mission and objectives through the development and implementation of strategies, which ensure that valuable workers feel secured at their work place and rewarded for their accomplishment. A successful company focused compensation strategy including tuition reimbursement, bonus and paid time off. They are valuable programs and creating attraction process for most common compensation programs. These strategies are useful tool toRead MoreMaking Sense of Advertisements Daniel Pope8330 Words   |  34 PagesAmerican economic and business history and on the history of American radicalism. He is the author of The Making of Modern Advertising (1983) and editor of American Radicalism (2001); he has written many articles on the history of American advertising, marketing, and consume r culture, and on the history of nuclear power and anti-nuclear activism. Introduction Over a century ago, Harper’s Weekly commented that advertisements were â€Å"a true mirror of life, a sort of fossil history from which the future chroniclerRead MoreExample of Product Strategy13854 Words   |  56 PagesBristol and Flake. The Company has been able to build on its leadership position because of its single minded focus on value creation for the consumer through significant investments in product design, innovation, manufacturing technology, quality, marketing and distribution. All initiatives are therefore worked upon with the intent to fortify market standing in the long term. This in turns aids in designing products which are contemporary and relevant to the changing attitudes and evolving socio economicRead MoreMarketing Principle Quiz20161 Words   |  81 PagesChapter 1   Question 1 | 1 out of 1 points    | | For many years, Procter amp; Gamble (Pamp;G) viewed its Ivory soap as just plain old soap—and not as a cleansing product that could provide other benefits as well. When it came to Ivory soap, Pamp;G focused on how well it made the soap and not on what customers wanted from a bar of soap. It had a _____ orientation. | | | | | Selected Answer: |   a.   production | Correct Answer: |   a.   production | Feedback: | The production orientation

Tuesday, May 5, 2020

Road to Hell free essay sample

This case study analysis seeks to analyse the different impacts on Caribbean Bauxite following the resignation of Matthew Rennalls, successor to the position of production manager. Matthew cited cultural differences and John offensive racial comments for his resignation. Further, Matthew’s resignation came a day after his interview with John Baker, his direct superior. The analysis drew attention to the short-term, medium-term and long-term issues Caribbean Bauxite has to deal with following Matthew’s departure. The short-term issues discussed relates to the void in position of production manager; and the possible exodus of Barracanian staff given Matthew’s popularity. The medium-term issues discussed pertains to the poor communication channel existent within Caribbean Bauxite; possible political implications given Matthew’s father position within the government; and leadership problem. Finally, the long-term issues discussed include the possible factionalism within the organisation and drawbacks of ethnocentric approach that would impact upon Caribbean Bauxite. Thus the most pressing short-term concern is to deal with the production manager vacancy. We will write a custom essay sample on Road to Hell or any similar topic specifically for you Do Not WasteYour Time HIRE WRITER Only 13.90 / page Following, Caribbean should prepare a series of appropriate responses to deal with Matthew’s departure to preserve the corporate image of the organisation. Subsequently, the management of Caribbean Bauxite should seek to resolve the medium-term issues of poor communication within the organisation through cross cultural preparation workshops. Further, Caribbean should approach Matthew and his father to inform them about their plans. Lastly, it is recommended that Caribbean Bauxite focuses on the creation of a diversity management committee to handle all diversity related problems and accelerate the progress of the regionalisation programme. In due course, this would contribute to higher morale levels and lower employee turnover. http://www. papercamp. com/essay/31776/Road-To-Hell-Case-Study-Analysis 2. Identification of the problem(s)/plight. The racial problem is obvious. The man who is wanted to come in the front of this Barracania branch, Rennalls, has a lot of political influence    by being the son of the minister of finance and economic planning    and is also the most fit for the job    studied at London University where he had taken first-class honors in the BSs engineering degree, but has only one defect, he is a local. The person who must promote this young man is John Baker, an english expatriate who has been working in this domain for several years. The mistake made by Baker is huge. During the interview he insults Rennalls by saying that his people do not have as much experience in commerce as the europeans and the americans do. 2. 2 Negative effects The father of Rennalls occupies an extremely important position in the Government. He also felt offended by the words of Baker and has the power to stop the company’s activity in Barracania. 2. 3 Causes By wanting too much to connect with Rennalls and to find out about his racial consciousness, John Baker made some big mistakes. The issue of the racial discrimination is extremely sensitive in this case. Another cause of this conflict is the fact that Baker forgot about the position that Rennalls father occupied and acted as a foreign that only tries to prove that Barracanians are inferior. 3. Alternative solution Solution A Mr. John Baker should remain in charge due to the rough discussion that determinate    Mr. Rennalls to resign. This will not be accepted by the European, who by his culture would not consider himself guilty for the interview that went wrong. In this way, The Company will lose a great young becoming leader in terms of Rennalls who is extremely proud to recognize his mistakes.